วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดอนญ่าควีนสิริกิตติ์ชื่อสามัญ ดอนญ่าควีนสิริกิตติ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica A.Rich cv. Queen Sirikit

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE